Politika zasebnosti

Politika varovanja osebnih podatkov in pravice uporabnikov

V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«) vam podjetje Slavec-pro, d.o.o. zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju:
• upravljavec podatkov;
• namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov;
• obisk in uporaba spletne strani;
• obdobje hrambe;
• pravica dostopa do podatkov;
• pravica do popravka;
• pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«);
• pravica do omejitve obdelave;
• pravica do prenosljivosti podatkov;
• pravica do ugovora.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Slavec-pro, d.o.o. Selce 17, 6257 Pivka.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse posredovane osebne podatke bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.myworldlance.com se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja statistike obiska spletne strani. Podjetje Slavec-pro, d.o.o., Selce 17, 6257 Pivka, tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:
• dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo tri mesece;
• vaši kontaktni podatki za potrebe komunikacije se obdelujejo do zaključenega posla oziroma zaključene komunikacije;
• če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe deset let. V tem času je obdelava podatkov omejena. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, to je po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Pravica dostopa do podatkov

Od podjetja imate pravico dobiti potrditev, ali podjetje obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je tako, imate pravico dobiti dostop do svojih osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
• nameni obdelave;
• vrste osebnih podatkov;
• uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodne organizacije;
• kadar je mogoče, naj bo predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, ali če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
• obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
• pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
• kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in smiselne informacije o razlogih zanj ter tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.
Na podlagi vaše zahteve vam bo podjetje zagotovilo eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo podjetje zaračunalo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka

Od podjetja imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov v pisni obliki.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od podjetja imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, podjetje pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:
• kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
• kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
• kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
• kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
• kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Evropske unije ali slovenskim pravnim redom.
Kadar podjetje v skladu s politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da podjetje omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden izmed naslednjih primerov:
• kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov;
• kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
• kadar podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
• kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, kadar:
• obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi;
• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. Podjetje bo prenehalo obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Katere osebne podatke zbiramo in s kakšnim namenom

Pri poslovnih procesih na določenih mestih zbiramo naslednje podatke o uporabnikih in zaposlenih (včasih vse navedene, pri posameznih procesih pa le kakšnega izmed zabeleženih):
• ime in priimek,
• podjetje
• naslov,
• telefonsko številko in
• e-naslov,
• … .
Navedene podatke uporabimo za izvajanje naslednjih aktivnosti in namene pri posameznih poslovnih procesih:
Osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, v primeru podjetja tudi davčna številka) zbiramo z namenom, da vam lahko omogočimo naročilo in dostavo naročenih izdelkov. Vaše osebne podatke shranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje računov, dostava blaga) in ostalo potrebno komunikacijo. Vaše podatke bomo v zbirki osebnih podatkov hranili do preklica vašega soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma dokler bo potrebno, da se doseže namen, za katerega so bili pridobljeni.

Neposredno obveščanje o ponudbi, ugodnostih:

• pošiljanje e-novic, e-tiskovin in akcijskih vsebin družbe, za obveščanje o izdelkih, storitvah in ugodnostih, rezultatih kvizov, nagradnih iger, po elektronski pošti.
Od neposrednega obveščanja se lahko kadarkoli odjavite na nina@slavecpro.si
Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko e-maila) obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s popusti, ponudbami in vsebinami. V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam lahko bile zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Od osnovnega prilagojenega komuniciranja se lahko vedno odjavite na nina@slavecpro.si
Statistične analize o kupcih, njihovih naročili in potencialnih kupcev za namen internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregiranih podatkov obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije:
• spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih (internet, trgovina),
• spremljamo koliko kupcev izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti,
• spremljamo splošne statistične prodajne podatke (povprečna vrednost košarice, število izdelkov v naročilu),
• spremljamo odzive na elektronsko pošto, SMS, telefonske klice (radijski oglasi, spletni oglasi) in na podlagi tega optimiramo svoje oglaševanje z namenom nuditi kvalitetne storitve in izdelke na podlagi zakonitega interesa.
• sledenje klikom (na spletni strani in v e-mailih) in odpiranjem e-mailov za izboljševanje vsebine e-mailov.

Za ponovno trženje podjetje Slavec-pro, d.o.o, uporablja tudi piškotke za sledenje trženju tretje stranke, vključno z Google Ads piškotki za sledenje. To omogoča, da lahko ponudimo posebne ponudbe in še naprej tržimo naše storitve in izdelke tistim, ki so pokazali zanimanje za naše storitve in izdelke. Spoštujemo vašo zasebnost in ne zbiramo nobenih prepoznavnih podatkov z uporabo Googlovega ali katerega koli drugega sistema za ponovno trženje tretjih oseb.

E-mail marketing

V kolikor želite prejemati e-novice, morate izpolniti obrazec na spletni strani: www.myworldlance.com. Z izpolnitvijo tega obrazca in potrditvijo posredujete elektronski naslov. Za upravljanje seznama naročnikov email trženja in za pošiljanje e-pošte našim naročnikom uporabljamo Mailchimp. Mailchimp je ponudnik tretjih oseb, ki lahko obdeluje vaše podatke s pomočjo industrijskih standardnih tehnologij, ki nam pomagajo spremljati in izboljševati naša email sporočila. Politika zasebnosti Mailchimp je na voljo na https://mailchimp.com/legal/privacy/. Od naših email sporočil se lahko odjavite s klikom na povezavo za odjavo, ki je na koncu vsakega glasila.

Dostop do socialnih omrežij

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest in gumbov za skupno rabo (kot so Instagram, Facebook, Youtube), ki ne delujejo v imenu vnesi ime podjetja d.o.o.. Vsako izmed navedenih socialnih omrežij pri zagotavljanju svojih storitev deluje skladno s pogoji uporabe in svojimi politikami zasebnosti. Ime podjetja v zvezi z uporabo socialnih omrežij, za katere omogoča dostop preko svoje spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti. Vprašanja je potrebno nasloviti na posamično družabno omrežje.

Piškotki

Naša spletna stran za svoje nemoteno delovanje uporablja piškotke, ki se odlagajo na napravi uporabnika. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki ste jih uporabili pri dostopu. Uporaba spletnih piškotkov je običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je zaradi njih hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo je brskanje po spletnih mestih bolj učinkovito in prijazno.
Uporabljamo piškotke, da z njimi:
• štejemo število obiskovalcev strani,
• raziskujemo, kako se obiskovalci premikajo po strani, da prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
• ohranjamo vašo prijavo, kjer je ta potrebna,
• prepoznavamo vašo napravo (mobitel, računalnik, tablica) in ji prilagajamo prikaz vsebine,
• omogočamo delovanje spletne trgovine.

V kolikor boste dali soglasje za piškotke in si kasneje premislili, lahko nastavitve kadarkoli spremenite. Navodila za spremembo nastavitev za spletne brskalnike:
Crome
Internet Explorer, Windows 10, Windows 8,1, Windows 7
Firefox
Safari

Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki zadevajo uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov nina@slavecpro.si
Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, če bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.
Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.
Upravljavec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ̌ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestilo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.
Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:
• zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa;
• zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov nina@slavecpro.si
Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise Evropske unije na področju varstva osebnih podatkov.

Veljavnost

Zapisano velja 13.9.2021 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.